Akutanbringelser

SocialAnsvar tilbyder akutanbringelse inden for rammerne af Barnets Lov § 12. stk. 3.

Vores formål er at træde til i situationer, hvor der opstår akutte behov for anbringelse, men det rette tilbud ikke umiddelbart er tilgængeligt. Akutanbringelsen har til hensigt at sikre, at borgeren kan få den nødvendige støtte og omsorg i en periode, mens en mere permanent løsning undersøges og etableres.

Under hele akutanbringelsesperioden foretager vi regelmæssige evalueringer for at vurdere den enkelte borgers fremskridt og behov. Dette vil bidrage til at afgøre, om der er behov for en forlængelse af akutanbringelsen eller en anden passende foranstaltning.

SocialAnsvar samarbejder med børne- og ungehjem og botilbud, så vi kan sikre en tryg overgang til en eventuel permanent anbringelse, hvor personalet fra den akutte anbringelse kan følge med.

Vil du høre mere?