MisbrugsSAMTALER

SocialAnsvars misbrugssamtaler er struktureret og baseret på de seneste retningslinjer fra Socialstyrelsen samt den nyeste forskning inden for misbrugssamtaler.

Vores misbrugssamtaler er rettet mod unge, der oplever misbrugsproblemer.

Vi anerkender, at når det kommer til misbrugssamtaler, så findes der ingen standardydelser. Derfor begynder vores misbrugssamtaler altid med en grundig vurdering af den unges behov og misbrugsprofil. Baseret på denne vurdering udarbejder vi en individuel behandlingsplan, der skræddersyes til den enkelte med fokus på at opnå målene for bedring og recovery.

Tilgangen til misbrugssamtaler omfatter således en bred vifte af behandlingsformer, herunder individuel terapi, gruppesessioner, familieterapi og støttegrupper. Og vi kan om nødvendigt komme ud på anbringelsesstedet og gennemføre samtaler her. Det giver den unge mulighed for at arbejde gennem deres misbrugsproblemer på en måde, der passer bedst til deres personlige behov.

Vi inddrager familiemedlemmer og pårørende i behandlingsprocessen. Og vi kan som led i et behandlingsforløb også håndtere udfordringer i familien, som kan påvirke den unges misbrug.

SocialAnsvar tilbyder løbende opfølgning og justering af behandlingsplanen, når det er nødvendigt, for at sikre, at den unge får den bedst mulige støtte på deres vej mod bedring.

Vil du høre mere?