Om SocialAnsvar

SocialAnsvar leverer social ansvarlighed. Det vil sige, at vi tager ansvar for, at både kommuner og borgere modtager en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, så borgeren oplever, at deres egne ressourcer kommer i spil, og at de udvikler kompetencer til at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv.

Vi leverer ydelser til alle landets kommuner inden for områder som familiebehandling, bostøtte, misbrugssamtaler, kontaktperson, støtteperson, akutanbringelser og ungestøtte.

SocialAnsvar er som virksomhed skabt ud fra et ønske om at give forebyggelsen og ansvarligheden et langt mere markant fokus i de sociale indsatser for udsatte og sårbare børn, unge og voksne.

Social ansvarlighed handler blandt andet om, at teamet på en opgave er sammensat tværfagligt med udgangspunkt i borgerens behov. Og ikke omvendt. I SocialAnsvar møder borgerne derfor de dygtigste eksperter på deres felt.