vores kerneydelse er at levere FOREBYGGENDE OG UDVIKLENDE INDSATSER

Det vil sige, at vi tager ansvar for, at både kommuner og borgere modtager en helhedsorienteret og tværfaglig indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer.

Vi leverer ydelser til alle landets kommuner inden for områder som familiebehandling, bostøtte, misbrugssamtaler, kontaktperson, støtteperson, akutanbringelser og ungestøtte.

Vores ydelser

Hver borger har brug for en unik helhedsorienteret og tværfaglig indsats sammensat af en lang række ydelser. Det er social ansvarlighed.