Visitation

Visitationen er vigtig for at sammensætte den rigtige indsats.

Når vi modtager henvendelse om en sag, bliver den først gennemgået af den sundheds- og socialfagligt ansvarlige med henblik på at vurdere omfanget af støttebehovet ud fra de fremsendte sagsakter. 

Matchningssvar bliver sendt tilbage til myndigheden indenfor højst to hverdage med forslag til starttidspunkt og pris for indsatsen. 

Herefter står SocialAnsvar for koordinering og iværksættelse af indsatsen i direkte dialog med relevante parter – hvad enten det er et opholdssted, familiepleje, forældre eller borgeren selv. 

SocialAnsvar samarbejder tæt med Fonden Semai, der udvikler og driver sociale tilbud, som opholdssteder, botilbud, skole, STU og beskæftigelse for udsatte borgere.

Det betyder, at vi kan videreformidle ydelser som fx opholdssted eller skole, hvis behovet for det opstår. Personalet fra SocialAnsvar kan følge med borgere til Fonden Semais tilbud og omvendt, så samarbejdet bliver på borgerens præmisser.

Vi samarbejder desuden gerne med andre sociale tilbud, hvor vi kan bruge vores erfaring fra samarbejdet med Fonden Semai.