Støtteperson

SocialAnsvar tilbyder en støtteperson til indehaveren af forældremyndigheden, der har børn eller unge anbragt uden for hjemmet, som defineret i Barnets Lov § 75.

Vores mål er at styrke forældremyndighedens indehaver(e)s evne til at håndtere og forstå anbringelsesprocessen og derved forbedre forholdet til deres barn eller unge under anbringelsen.

Støttepersonen er en professionel ressource, der er tilgængelig for indehaveren af forælderemyndigheden i den periode, hvor barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet. Støttepersonens primære opgave er at støtte, vejlede og lytte til forældremyndighedsindehaveren i deres rolle som forældre.

Støttepersonen arbejder tæt sammen med forældremyndighedsindehaveren og følger den udarbejdede forældrehandleplan. Målet er at hjælpe forældrene med at opnå de målsætninger, der er fastlagt for at forbedre deres forældreevner og forholdet til barnet eller den unge. Dette kan inkludere rådgivning, praktisk hjælp, information om rettigheder og pligter, eller andre former for støtte, der kan styrke forældrenes rolle og engagement i barnets eller den unges liv under anbringelsen.

Ved at tilbyde støtte og vejledning kan vi fremme forældrenes aktive deltagelse i beslutninger vedrørende deres barn eller unge under anbringelsen.

Støttepersonen kan hjælpe forældremyndighedsindehaveren med at forstå de komplekse processer og regler, der gælder under anbringelsen, og sikre, at forældrene er informerede og klædt på til at træffe de rigtige beslutninger.

Vil du høre mere?