Støttet og overvåget samvær

SocialAnsvar faciliterer og overvåger støttet samvær mellem forældre og børn samt børn og deres øvrige netværk, som defineret i Barnets Lov § 105.

Vores primære mål er at skabe et trygt miljø, hvor barnets behov og trivsel er i centrum. Det omfatter både børn, der er anbragt hos plejefamilier, på børne- og ungehjem eller på døgninstitutioner.

Vi forstår, at hvert barn og hver families situation er unik. Derfor tilgår vi hvert samvær med en individuel tilgang. Vores erfarne medarbejdere samarbejder med familierne og de involverede myndigheder for at skabe den bedste plan for støttet og overvåget samvær, der tager hensyn til barnets trivsel og behov. Vi prioriterer altid at inddrage barnets stemme og ønsker i planlægningen af samværet.

SocialAnsvar lægger stor vægt på at levere nøjagtig dokumentation af alle samværssessioner, herunder beskrivelser af barnets trivsel og eventuelle bemærkninger om samværets forløb. Og på den baggrund giver vi både status på samværet og eventuelle anbefalinger til at styrke samværet for både barnet og forældrene. Det sikrer gennemsigtighed og er til hjælp for de involverede myndigheder.

Vil du høre mere?